Mina Tjänster

Vende opp ned på en bransje

minatjanster.se

En idé & en PPT

Da Mina Tjänster kom til Oh My! fantes kun en idé og en Power Point-presentasjon. Ideen var å samle alle digitale abonnementer i samme tjeneste og dermed tilby oversikt, oppheving og tegning av abonnementer på en enkel måte. Dette kan være tjenester som for eksempel Viaplay, Netflix, mobil- eller treningsabonnement.

”Grunderen hadde en smittende entusiasme. Han ønsket å snu opp ned på en hel bransje. Han så ingen problemer, kun muligheter. Da gjorde vi også det.”

Christian Albinsson

Å bygge noe fra bunnen av krever en hel del. Mina Tjänster er en veldig enkel idé, men det trengs et teknisk svært komplekst system for å samle alle kundens tjenester i ett miljø. Mange ulike løsninger skal kommunisere med hverandre og grunnlaget er en intrikat kobling til din Bank-Id. Oh My! har hjulpet til med design, konseptualisering, UX og nettutvikling, samt PR og markedsføring.

”Det føltes umiddelbart rett da vi hørte om ideen, og grunderne har virkelig gjort en imponerende jobb. De har first mover advantage, og Mina Tjänster kan bli kjempestort.”

Christian Albinsson

I dag er Oh My! fortsatt deleier av Mina Tjänster sammen med storinvestoren Swedbank. Mina Tjänster-teamet jobber både med å ekspandere til utlandet og med app-integrering, og vi håper og tror at det kommer til å gå nøyaktig som alle har håpet.

minatjanster.se